Σχέδιο Προγράμματος Εναρκτήρια Συνάντησης

Σχέδιο Προγράμματος Εναρκτήρια Συνάντησης

ΕΛΛΑΔΑ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 27 Ιουνίου 2023, Περιφέρεια Κρήτης, Πλ. Δημοκρατίας, Ηράκλειο

11:00 – 11:15 Άφιξη  & Εγγραφή Συμμετεχόντων

11:15 – 11:30 Καλωσόρισμα  Νικόλαος Ξυλούρης, Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Θεοχάρης Τσούτσος, Καθηγητής, επιστημονικός υπεύθυνος του έργου

11:30-11:45 Χαιρετισμός από το Πράσινο Ταμείο Ζωή Γαϊτάναρου, Υπεύθυνη Παρακολούθησης

11:30 – 12:15 Παρουσίαση του Έργου  Θεοχάρης Τσούτσος, Πανδώρα Γκέκα-Σερπετσιδάκη, Πολυτεχνείο Κρήτης Στόχοι  Δράσεις/Παραδοτέα Μεθοδολογία Υλοποίησης Ορόσημα και καταληκτικές ημερομηνίες Ρόλοι και καθήκοντα κάθε εταίρου

12:15-12:30 Δημοσιότητα και Πληροφόρηση  Εκπρόσωποι του έργου από την Περιφέρεια Κρήτης

12:30 – 13:00 Συζήτηση

13:00 – 13:30 Προγραμματισμός δράσεων 

13:30 – 14:30 Διάλειμμα για Ελαφρύ Γεύμα

17:30 Λήξη 1ης Ημέρας